MAGYAR CSENDŐR BAJTÁRSI EGYESÜLET HONLAPJA

HÍVEN, BECSÜLETTEL VITÉZÜL!

Beköszöntő 

Tisztelt Olvasó!

Első gondolatunk, hogy megköszönjük a bizalmat, az érdeklődést a Magyar Királyi Csendőrség és annak magyarországi erkölcsi örököse, a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület (MCSBE) iránt.

Az új csendőr honlap indításával hiányt kívánunk pótolni. Azzal a szándékkal, hogy eddig többségében nem publikált hiteles csendőrségtörténeti anyagokkal, fotó dokumentációkkal, visszaemlékezésekkel, továbbá a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület munkásságával megismertessük tisztelt olvasóinkat. Olyan szervezet nevében, amely hazánkban az elmúlt évek során több száz főre duzzadt csendőrséghez kötődő állományával, szervezettségével elismertségével ápolja, ahol szükséges védelmezi a m. kir. csendőrség hagyományait, szakmai, erkölcsi érékeit a magyar falvakban, városokban egyaránt.

Tudjuk, nem mi vagyunk az elsők akik a legjobb szándékkal, esetenként tudományos felkészültséggel megelőztek minket szervezetként vagy egyszemélyi vállalkozásként a világhálón történő bemutatkozással, a csendőrség elkötelezettségükért, gyakran időt, anyagi eszközöket sem kímélő fáradozásaikért, ezért őket nem riválisként hanem bajtársként köszöntjük.

Szervezetünk rövid bemutatásaként:

A MCSBE az 1989. évi II. tv. hatálya alá tartozó szervezet. Működése, gödöllői bejegyzett székhellyel, 2003 évben törtét megalakulástól kiterjed az egész ország területére. Alapvető feladata a kiváló őrtestület hagyományainak ápolása. Ezen belül állami, egyházi, katonai, csendőr, ünnepeken, önkormányzati rendezvényeken, kegyeleti szertartásokon való részvételünk m. kir. csendőr, honvéd illetve alkalomhoz illő öltözetben. Különböző kiadványokban népszerűsítjük a m. kir. csendőrséget, csendőr hagyományokat. Lapunkat a Magyar Csendőr-t negyedévenként jelentetjük meg 2004. március 15-től évente több ezer példányban. Terjesztjük hazánkban, a határainkon túli, és a tengeren túli országokban. Megrendelhető HU 2011 Gödöllő, Iskola u. 3., telefonon/fax-on 0657/312-587 számon. Megrendelőknek csekket küldünk a banki befizetéshez, átutaláshoz.

A MCSBE önkormányzati elven működő, jogi személy, önálló költségvetéssel és bankszámlával rendelkezik. Tagdíjakból és adományokból tartja fenn magát. Állami pénzbeli támogatásban nem részesül. Politikai pártsemleges. A hatalmon lévők politikai színezetétől függetlenül szigorúan rendpárti. Minden tevékenységét a magyar nemzeti, m. kir. csendőr és a keresztény értékrend motiválja. Stratégiai célkitűzésünk a bűnözés visszaszorítására, a hatékony közbiztonság megteremtésére a Magyar Rendőrség eredményesebb munkája mellett, vidéki viszonylatban a Magyar Csendőrség visszaállítása, sikeres működtetése törvényes úton, mint az Európai Unió számos országában.

Bajtársi szervezetünk a területi csoportok, vagyis a tiszteletbeli cserndőrörsök rendszerére épül. Az örsök és csendőrszárnyak törvényes keretek között a részükre kiadott Működési Szabályzat rendelkezései szerint az elnökség irányítása, felügyelete mellett végzik munkájukat.

A fentieken kívül csendőrök és csendőr leszármazottak felkutatása, szükség esetén segítése, csendőrségtörténeti relikviák, visszaemlékezések gyűjtése az egyesületi dokumentációs központ, a leendő egyesületi csendőr emlékszoba részére, kegyeleti szertartáson való részvétel, csendőr-honvéd sírok gondozása, csendőrség népszerűsítése nemzeti, egyházi ünnepeken, lakossági fórumokon, ifjúsági- és sport rendezvényeken, részvétel a katasztrófa elhárításban, csendőrség-történeti kutató munkában, helyi katasztrófa elhárításban, lakosság megsegítésében, szükség szerint helyi közbiztonsági szolgálat a rendőri szervekkel együttműködésben jelentik főbb feladataikat. 

Tisztelt Olvasó! 

Merjünk hinni abban, hogy hatékonyabb nemzeti-, testvéri összefogással a Kárpát-medencében élő magyarság számára nagyon sok áldozatos munkával, a Magyarok Istenével, megcsonkított, kifosztott, gyakran megalázott hazánkból ismét lesz magyar újjászületés! Gazdaságunk talpra állításával nemzeti jólét, szilárd rend és közbiztonság! Hatvanöt éven át rágalmazott, üldözött csendőrségünk ismét visszanyeri elfogadottságát, méltó helyét a magyar társadalomban! Egyesületünk és lapunk is a fenti célokat kívánja szolgálni. Híven, becsülettel, vitézül!

Ezen gondolatokkal indítom útjára a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület honlapját!

 Budapest, 2011. október 23.

 

vitéz Ságvári Pál

Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöke